ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за Програма „Зелена София“ 2016

2016-05-09
ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за Програма „Зелена София“ 2016

На 12 май – четвъртък, от 18,30 ч. в камерната зала на Културния дом Лорита Радева – Председател на Комисията по околна среда в СОС, съвместно с районната администрация на район „Искър“ организират първа информационна среща за Програма „Зелена София“.
Ще бъдат представени и разяснени Правилата на Програмата,  Насоките за кандидатстване по нея и пакетът необходими за кандидатстване документи. 

Документите са публикувани на страницата на Столична община, Дирекция „Зелена система“ в рубрика „Новини“.

За шестте години от началото на Програмата в Район "Искър" са одобрени и изпълнени над 60 проекта по Програмата. Принос за това има и Сдружение „Дружба-София“, както с включване на членове на Сдружението в разработването и изпълнението на проектите на етажни собствености, в които живеят, така и с активната разяснителна работа и консултиране за подготовка на проектите.
А резултатът на общите ни с дружбенци усилия са над 60 красиви междублокови пространства, обгрижвани с много желание и любов от етажните собствености.

На срещата ще бъде предоставен график за следващи срещи, приемно време и консултации за подготовка на необходимите за кандидатстване документи. Информация за графика ще публикуваме и тук, на страницата на Сдружението.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17,00 ч. на 06.06.2016 г. , които за нашия район се подават в районната ни администрация. Допустими за кандидатстване за облагородяване са САМО терени – общинска собственост.


Коментари