ПУП Дружба 1,2, обиколна

Сигнали и дискусии по наболели проблеми

Re: ПУП Дружба 1,2, обиколна

Мнениеот Орлин » 29 Мар 2011, 09:02

По какъв начин точно Сдружението е попречило или е дало сигнал, че би пречило на каквато и да е друга гражданска инициатива? Това, че не скачаме да подкрепяме всяка недомислена подписка, особено пък, когато не сме убедени в искреността на целите и мотивите на организаторите, не означава, че бихме пречили - в крайна сметка, всеки сам решава под какво да сложи подписа си.

Но, разбира се, и Вие и аз знаем, че говорите отново наизуст. Както и до сега, нападките Ви са безпочвени и безмислени и търпението и желанието ми да отделям време, за да Ви отговарям започва да се изчерпва. Предлагам Ви да насочите енергията си към нещо смислено и ако наистина целта Ви е нещо да се промени, а не просто да бълвате нападки към Сдружението, без повод, помислете за по-градивен начин да впрегнете усилията си.
Аватар
Орлин
 
Мнения: 225
Регистриран на: 13 Яну 2006, 17:03

Re: ПУП Дружба 1,2, обиколна

Мнениеот lory » 30 Мар 2011, 03:51

До Г-н Petko Petkov или ползващия този псевдоним
Г-н Petkov,
Коментар от типа „Наистина има някои промени спрямо предишните, но повечето от предвиденото ново строителство си ОСТАВА!” показва слабо познаване на „разгледаните” от Вас планове. На сайта на Сдружението са публикувани възраженията ни по проектите и всеки непредубеден човек, след като ги прочете и сравни с постигнатото през коригираните планове ще открие не просто „някои промени”, а съществени разлики, само част от които са:
за Дружба-1 - отпадналото застрояване на сграда в двора на 108 детска градина, отпадналото застрояване на 6-етажна сграда върху зелена площ в кв. 69, отпадналото разширяване върху зелени площи на ресторанти в кв. 1а и кв. 60 и на магазини в кв. 44а, създаването на терен за спорт в кв 13, запазването на съществена част от зелените площи и силното редуциране на етажността и обема на застрояване в кв. 17, 47а и така нататък - всеки, който познава и се е борил за промяната на първоначалните планове може да допълни този списък;
за Дружба – 2 – отпадналото застрояване върху зелени площи и в междублоковите пространства в кв. 2, ..., кв. 31, кв.32, кв.34, кв.42, кв.5, кв.27а, ..., кв.17, кв.21, силно редуцираното и изнесено към улицата застрояване в кв. 22, кв.10 и други, оформените спортни зони в кв. 11, кв. 21, промяната в трасето на ул. Обиколна в пета част с цел запазване на богато озеленена и поддържана от живущите зелена площ, и още .... списъкът отново не е изчерпателен и е отворен за разликите, които всеки може да открие и които допълват картината на постигнатото за запазване на зелените площи.
Така че г-н Petkov, не сте обективен. Фактите, отразени на коригираните планове Ви опровергават. Написаното обаче няма за цел да Ви убеди. То е за хората, които не са готови да вярват наготово, а сравняват, оценяват, проверяват и тогава сами решават кой твърди истини и кой се пробва да заблуждава. Веднъж вече имах възможност да го кажа - не подценявайте дружбенци. Повечето хора вече са достатъчно просветени, за да разчетат плановете и да видят разликата. А и да разберат кой се пробва да заблуждава.
По втората Ви теза: „С референдум може да се спре и предвиденото строителство... за което има вече стартирали процедури по закон”. Звучи добре и би било добре да сте прав, но съгласно закона одобрените инвестиционни проекти и влезлите в сила разрешения за строеж към датата на възлагане на разработването на проектите за подробни устройствени планове запазват своето действие за срока, за който са валидни. Ще подчертая, че тези случаи в проектите не са много, но заради хората от блоковете, които са в такава ситуация коректността и честността изискват да се каже истината. И ние не я спестяваме. Това е ситуация, която няма как да бъде променена с референдум. За съжаление. Не е въпрос за „нашите сили”, а за силата на закона. Останалото би било некоректен опит за внушаване на решения, незащитими през закон.
По тезата Ви: „Ние пък очакваме ревизия на реституцията и приватизацията в зелени площи и междублокови пространства в жилищни комплекси, предвидена в Закона и неизвършена от общинската администрация и общинския съвет през 2008,2009,2010 и 2011 въпреки писмените и устни настоявания на предишните обявявания.”
Тази Ваша теза се гради на текста на параграф 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗУЗСО: „§ 6. В срок шест месеца от влизането в сила на този закон областният управител на област София и кметът на Столичната община извършват проверка на административните актове, с които е възстановена собствеността на имоти върху озеленени площи - публична собственост към датата на издаването им, и при установяване на нарушения предприемат необходимите действия за обявяване на тяхната нищожност.”
Видно от текста на Закона е, че общинският съвет не е страна по прилагането на тази разпоредба. Заради патоса на написаното от Вас ще кажа, че автори на този и други текстове сме гражданските представители, които пряко участвахме в разработването на проекта на този закон и по-конкретно г-н Димитър Виларов, който е юрист и председател на Сдружение „Общност на софийски граждански сдружения”. Една битка, за която можете да прочетете и на сайта на Сдружението и в доста публикации в интернет. Затова въпреки търсената от Вас язвителност приемам написаното като похвала и оценка за добре свършена работа по закона.
Чрез тази разпоредба, която не бе приета от предишното Народно събрание в предложения от нас вид, се търсеше преглед и оценка на извършената реституция в зелените площи. Приетият текст обаче коментира само озеленените площи публична собственост към датата на издаване на акта за реституция. Кои са те за „Дружба” можете да видите на адрес http://ims.gis-sofia.bg:8080/Sofia/Regi ... =14&type=2. Което е неприложимо за междублоковите пространства. Просто те не попадат в този списък. Въпреки това Сдружението и инициативният комитет на Зоя Консулова сме внасяли искания за изпълнение на тази разпоредба на закона именно заради парковите терени. Но пак твърдя, че за междублоковите пространства това не помага..
И накрая - за кого е непосилно да се справи със защитата на зеленото в района говорят фактите. Постигнатото от нас и през годините, и през коригираните планове конкретно е налице - пред очите и оценката на дружбенци. Те ще решат и решават дали и на кого да вярват /не на кого да са благодарни – моля уважавайте достойството на хората/.
В заключение – Как ще обясните защо инициаторите на подписката за референдума при внасянето й без никой да ги пита обявиха, че подписката не отговаря като обем и съдържание на изискванията на закона и оправдаха това със „страха на хората”. Това не е позиция, която се бори да защитава, която уважава достойнството на хората, подписали искането за референдум. Една достойна за уважение форма на гражданско участие в управлението, каквато е референдума, бе ползвана и обезценена, бе подведено и използвано доверието и чувствителността на дружбенци, което е и жалко , и обидно.
Заради търсеното и провокирано от Вас конфронтиране ще напомня, че нашата позиция бе подробно обяснена, но и тук Вие твърдите неистина. Истината е на сайта ни - Сдружението изрази своята позиция след 08 март 2011 – датата на внасяне на подписката, и след намеци и обвинения, че сме „попречили” на инициативата. Теза, която и Вие се опитвате да внушавате.
Както се казва „На крива ракета Космосът й крив”.
Г-н Petkov и сие,
искрените подръжници на защитата на зелените площи в „Дружба” имаме своя шанс да ги защитим и дори да постигнем повече от постигнатото през корегираните планове. Предстои общественото обсъждане на проектите. Там коментари без аргументи не помагат – възраженията и предложенията трябва да се защитават и мотивират. Ако искате да звучите убедително, силно и адекватно нужно е много добро познаване на проблемите и на законите. Сдружението и хората от инициативните комитети, с които работим по проектите през последните повече от две години, познаваме до дребни подробности всяка промяна в тях. Затова амбициите да омаловажите постигнатото няма как да звучи убедително, просто защото е невярно.
Предлагам Ви да разгледате плановете обективно и непредубедено. Там истината не само боде, но и радва със спасеното зелено. Не е проблем да го видите и Вие, опитайте.
Не e късно и да смените курса на ракетата – посока истината.
lory
 
Мнения: 153
Регистриран на: 18 Юли 2006, 23:53
Местоположение: Дружба-2

Re: ПУП Дружба 1,2, обиколна

Мнениеот Николай » 30 Мар 2011, 18:46

Благодаря за отговора. В новите планове не видях промяна за района покрай ул. Садина, но е радващо, че обсъждания тепърва ще има.
Николай
 

Re: ПУП Дружба 1,2, обиколна

Мнениеот lory » 31 Мар 2011, 07:35

Здравейте Николай,
В Държавен вестник са предадени за публикуване обявленията за плановете на "Дружба". Очаква се да бъдат публикувани в петък или в следващ брой - това зависи от обема на подадените обявления за публикуване. След това тече едномесечния срок за внасяне на възражения и район "Искър" ще обяви дата за обществено обсъждане.
На сайта ще публикуваме подробна информация и срокове.
За двата квартала - 10 и 11 от двете страни на ул. Садина промените са:
за кв. 10 - отразено е действителното състояние - изградения магазин Лидл вместо преди заложения 9-етажен блок, не бе уважено искането ни в терените близко до бл. 519 да бъде заложен подземен паркинг за нуждите на този блок, което има своето основание, т.к. оказа се тези терени са частни, прието беше искането ни всички новопредлагани строежи да са осигурени със собствени подземни паркинги, за да не се налага паркирането по тротоарите и улиците,
за кв. 11 - за нас промяната е сериозна в посока запазването на игрището зад блокове 516, 517 и 518, което преди се унищожаваше от предлаганото строителство на новите блокове, сега те са изтеглени и променени като застройка.
И в двата квартала има нова застрояване, което е ситуирано в частни терени - в този смисъл в предишен коментар бях писала че предстои трудна дискусия по време на обсъждането. Нищо не е окончателно и ще зависи от мотивирането и защитата на позициите по време на обсъждането. Така че повтарям поканата всички, които се вълнуват от условията за живот в района за се включат в обсъждането.
lory
 
Мнения: 153
Регистриран на: 18 Юли 2006, 23:53
Местоположение: Дружба-2

Предишна

Назад към Проблемите на Дружба и район Искърcron