Сдружение “Дружба – София”

Сдружение “Дружба – София” – неправителствена организация, работеща в обществена полза.

Обедини ни идеята да съхраним красотата на природата около нас и на човешките отношения, да търсим и отстояваме законосъобразното решаване на проблемите в заобикалящия ни свят, да будим и подкрепяме гражданската активност.