Ниймеген, Холандия ще е Европейската зелена столица за 2018 г.

2016-07-04
Ниймеген, Холандия ще е Европейската зелена столица за 2018 г.

Решението на Европейската комисия за избор на Европейската зелена столица за 2018 г. бе обявено на церемония на 22 юни в Любляна – европейската зелена столица за 2016 г.

Кметовете на на Хамбург, Любляна и Есен, европейски  зелени столици  съответно за 2011г., 2016г. и 2017г. представиха на кръгла маса преди събитието предизвикателствата и опита  на своите градове като зелени столици на Европа. И в трите града местните власти са били изправени пред  трудна и упорита работа по промяна на модела на предвижване в градовете, поставянето на акцента върху придвижването с градски транспорт и велосипеди.

Изборът на Европейска зелена столица от подалите своите кандидатури градове се осъществява от  международно жури от 12 експерти, които са членове на Европейската комисия, Европейския парламент, Комитета на регионите, Европейската агенция за околна среда, Местни власти за устойчиво развитие, Конвента на кметовете и на Европейското бюро по околна среда.   Журито интервюира представители от предварително класираните градове.

Смисълът на наградата Европейска зелена столица е да направи градовете по-приятни места за живеене и работа. Наградата се присъжда на европейски град, с доказани високи екологични стандарти, поел ангажимент за постигането на амбициозни цели за бъдещо подобряване на околната среда и устойчивото развитие, и който може да служи като модел за вдъхновение на останалите градове.

Любляна печели титлата Европейска зелена столица на 2016 г.  в състезание с дванадесет града, от които пет града са класирани за финала - Есен, Любляна, Ниймеген, Осло и Умео.

Любопитното е, че част от тези градове участват и в състезанието за Европейска зелена столица за 2017г. и 2018 г. И имат своя успех – Есен вече е определен за Европейска зелена столица на 2017 г. а  Ниймеген, Холандия ще е Европейската зелена столица за 2018 г.

Интересното за  Любляна  като зелена столица за 2016 г. - центърът на града е изцяло пешеходна зона. Придвижването основно е с  велосипеди и електрическите скутери, а в центъра на града можеш да се направи обиколка с електрическо влакче.

Системата за разделно събиране в центъра е организирана с подземни контейнери, на улицата могат да се видят пет цвята  метални кошчета за отделните видове отпадъци. Контейнери за разделно събиране на отпадъците има в целия град, в дворовете на частните къщи и в специални пространства към жилищните блокове. 

И нещо познато – предприятието на Любляна за третиране на битовите отпадъци  е със сходна на технологията на нинтегрираната система за третиране на отпадъците на София. Изградена е с около 65% европейски средства и останалите – средства на държава, община и частни съинвеститори. Включва МБТ инсталация, компостираща инсталация, но без разделяне на зелените и хравителните отпадъци, като в София, и депо. Функционира от м. ноември 2016 г. и в момента е в „изпитателен“ срок. Произвежда RDF гориво, което ще предлага на циментови заводи.


Коментари