Удължават срока за проекти по Зелена София

2016-06-06
Удължават срока за проекти по Зелена София

УДЪЛЖАВА СЕ до 06 ЮЛИ СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА "ЗЕЛЕНА СОФИЯ"

Със заповед на Кмета на СО по предложение на Комисията за оценяване на проектите по Програма "Зелена София" е удължен срока за внасяне на проектни предложения. 

Крайният срок за внасянето им става - до 17,00 ч. на 06.07.2016 г. в районните администрации, на чиято територия ще се изпълнява проектът. Крайният срок за оценяване в районните администрации става 18.07.2016 г. Срокът за класиране на кандидатите на заключителния етап на оценяване в Столична община и внасяне до Кмета на СО за утвърждаване на списъка на класираните проекти става 08.08.2016 г. 

В едноседмичен срок от датата на утвърждаване от Кмета на СО, списъкът на одобрените проекти ще бъде публикуван на интернет-страницата на СО. 

Заповедта на Кмета за удължаване на срока е публикувана на страницата на Дирекция "Зелена система", раздел Новини, Програма "Зелена София" 2016.


Коментари